Hazrat Sayed Kamal Shah urf Lankapati Baba(Rahmatullah Alaih)

Apki Dargah Udaipur Rajasthan Me Hai.
Aapka urs 17 jamadil ula ko hota hai